30.10.2012

NOVINKY Z UNIE EVROPSKÝCH DIVADEL (UTE)

V dubnu 2009 se Činohra Národního divadla stala členem prestižní divadelní organizace Unie evropských divadel (UTE). Ta byla založena v březnu 1990 z iniciativy Giorgio Strehlera
a Jacka Langa, za podpory francouzského Ministerstva kultury. Jedná se o společenství divadel, jehož úkolem je podílet se na rozvoji Evropské unie, prostřednictvím kultury a divadla. UTE propaguje inscenace a představení připravená v partnerské spolupráci. Podporuje divadelní výměnu a sdílení zkušeností, to vše při respektování individuální osobitosti a kultur.

První aktivita Činohry ve spolupráci s UTE na sebe nenechala dlouho čekat – vznikl dvouletý mezinárodní divadelní projekt o sociálních intervencích v Evropě Emergency Entrance / Nouzový vchod za účasti Řeckého národního divadla v Aténách, Izraelského národního divadla Habima v Tel Avivu, Maďarského divadla v rumunské Kluži, Teatra Garibaldi v Palermu, Schauspielhausu ze Štýrského Hradce a Činohry Národního divadla. V rámci toho projektu vznikla naše inscenace Můj soused, můj nepřítel, která se uváděla nejen v Praze, ale také na závěrečném společném festivalu v rakouském divadle Schauspielhaus Graz. Vznik celého projektu provázely workshopy, divadelní výzkumy a kolokvia.
V současné době vznikají další společné projekty. Umělecký šéf činohry Michal Dočekal připravuje ve spolupráci s UTE následující dva:

1914 – mimořádný projekt pod vedením světoznámého režiséra Roberta Wilsona
U příležitosti stého výročí První světové války vznikne inscenace tvůrčím způsobem vycházející z ikonického románu české literatury Haškových Osudů dobrého vojáka Švejka a z protiválečného opusu Karla Krause Poslední chvíle lidstva. To vše se pod taktovkou mága moderního divadla Roberta Wilsona promění v aktuální kabaret plný scénických obrazů, hudby a překvapivého humoru v podobenství nejen o roce 1914, ale hlavně o našem životě dnes. Sto let po začátku hrozivé války, která ve skutečnosti odstartovala dvacáté století. Působivá inscenace o optimistech a pesimistech (za dozoru věčného Času – v podání paní Soni Červené) je unikátním projektem, v němž se – již podruhé – setká špička českého činoherního divadla se jmény určujícími směr divadla světového.

Golem – koprodukce Činohry ND a Izraelského národního divadla Habima (plánovaná na období 2014-2016)
Projekt zaměřený na nejslavnější pražský mýtus spojující českou kulturou se židovskou.
Legenda o Golemovi – oživlé soše stvořené Rabi Löwim koncem 16. století za účelem ochrany pražského židovského ghetta, jež vládla přílišnou silou a v závěru musela být zneškodněna vyjmutím šému – je pevně zakotvená ve Staré Praze. Golem byl údajně pohřben na půdě Staronové synagogy.


Umělecký šéf Činohry Michal Dočekal byl v roce 2011 zvolen také do Rady ředitelů UTE (Board of Directors), což je poradní orgán Prezidenta UTE, který se pravidelně schází několikrát ročně a projednává výsledky již realizovaných projektů, dohlíží na připravované akce a účetnictví, diskutuje o divadlech ucházejících se o členství v UTE (aktuálně jde o tato divadla: Maxim Gorki Theatre, Szputnyik Shipping Company, Ballhaus Naunynstrasse Berlín a d.) a věnuje se kulturní politice vztahující se k práci UTE atd…
V polovině října se v srbském národním divadle – Jugoslovensko Dramsko Pozoriste uskutečnila konference Fallen Angel (Padlý anděl) komplexně věnována historicko-politickým vazbám v Evropě – od zániku monarchie a stého výročí vypuknutí první světové války až po společné konotace, které se týkají rozpadu bývalé Jugoslávie a vztahují se ke dnešku a situaci v Evropské unii.
Festival Interferences – je mezinárodní divadelní festival, jenž se ve dvouletém cyklu koná v Maďarském divadle v Kluži. Pravidelně se jej účastní řada členů UTE. Činohra ND zde 9. 12. uvede svou inscenaci Figarovy svatby v režii Michala Dočekala.

Autor: Kateřina Ondroušková