5.02.2013

Mecenáši u příležitosti narozenin předali šeky souborům

První únorové pondělí 2013 oslavil Mecenášský klub Národního divadla své třetí výročí. Součástí narozeninových oslav bylo i symbolické předání finančních darů Národnímu divadlu pro letošní rok.

Hlavní inspirací založení spolku podporovatelů divadelního umění při naší první scéně byla mecenáška Dadja Altenburg-Kohl, která se mezi prvními rozhodla aktivně podporovat Národní divadlo.
„Mecenášský klub Národního divadla není spolkem pasivních milovníků umění, ale naopak aktivních podporovatelů divadla, kteří každým rokem obnovují svůj příspěvek. V mnoha případech ho dokonce rok od roku zvyšují, za což jim patří od Národního divadla velký dík,“ vysvětluje Karolína Matouš-Peštová, manažerka Mecenášského klubu ND.

Hlavní náplní pondělní slavnostní akce bylo předání šeků na projekty, o jejichž podpoře rozhodl Výbor Mecenášského klubu ND.
Výbor Mecenášského klubu složený ze samotných mecenášů a vedení Národního divadla rozhoduje každoročně o investicích prostředků získaných z mecenášských příspěvků v uplynulém roce.

V lednu 2013 rozhodli mecenáši zastoupení ve Výboru klubu pro podporu následujících projektů:

Výroba nových ozdobných zlacených lišt v hledišti Stavovského divadla. Tento projekt volně navazuje na akci z roku 2011, kdy byly díky mecenášským příspěvkům renovovány meandry na galerii Stavovského divadla.

Příspěvek na premiéru inscenace Laterny magiky ANTIKÓDY, jež převádí do multimediální performance stejnojmennou sbírku vizuální poezie Václava Havla, věnovanou Jiřímu Kolářovi.

Podpora konference Divadlo 3000 s podtitulem Média a jejich použití nejen v divadle, kterou na prosinec 2013 chystá Nová scéna Národního divadla.

Pořízení profesionálních fotoportrétů umělců souboru Činohry ND a Opery ND pro účely PR a marketingu obou souborů.

Výroba propagačního video spotu souboru Baletu ND, který bude sloužit pro prezentaci na webu, sociálních sítích a v televizi.


Pro umělecké soubory i budovy Národního divadla je pomoc mecenášů velmi významná, neboť mnohé projekty by bez ní nemohly být realizovány.

„Děkujeme Mecenášskému klubu. S využitím jeho příspěvkům můžeme realizovat projekty, na které by z běžného divadelního rozpočtu nezbylo. Vážíme si mecenášů, nejen pro jejich peníze, ale také pro jejich čas, který našemu divadlu věnují. Rád se s nimi potkávám na našich premiérách, ale především na osobních setkáních po jednotlivých inscenacích. Sounáležitost, kterou cítím, je pro nás důležitá...," vzkazuje mecenášům Národního divadla Michal Dočekal, umělecký šéf Činohry ND.

Osobního nadšení mecenášů si váží také Štěpán Kubišta, ředitel Nové scény: „Velmi mne těší, že se mecenáši rozhodli podpořit dva projekty, které budou prezentovány na Nové scéně Národního divadla,“ říká Kubišta. „Vážíme si jak mecenášského daru, který výrazně usnadní realizaci projektů, tak osobního nadšení mecenášů podpořit něco nového. Oba projekty jsou totiž do jisté míry experimentální. Konference Divadlo 3000 má za cíl inspirovat tvůrce a ukázat, jak mohou oživit svou tvorbu za pomocí nejmodernějších technologií. Inscenace Antikódy je pro změnu výzvou pro mladé umělce, jak ovládnout principy Laterny magiky a vnést do nich něco nového,“ dodává.

Za tři roky své existence Mecenášský klub spojil už více než 100 milovníků divadla. V loňském roce věnovali mecenáši Národnímu divadlu celkem 1 440 631 korun. Celková částka zahrnovala také účelové dary, mezi nimi i dar Dadji Altenburg-Kohl, díky jemuž začaly letos v lednu restaurátorské práce na lunetách z cyklu Vlast Mikoláše Alše v hlavním foyer Národního divadla.
K rozdělení mezi další projekty tak zůstalo 494 231 korun.

Autor: Karolína Peštová, Foto: Hana Smejkalová