6.04.2016

Nová scéna jako HateFree zóna

Stále se rozšiřující síť HateFree zón v České republice se nově rozrostla i o Novou scénu. „Nejmladší“ budova Národního divadla se tak zařadila mezi více než stovku dalších významných budov a institucí, které se rozhodly podporovat úsilí iniciativy HateFree Culture, jejíž snahou je především bořit předsudky, usídlené hluboko v naší společnosti, a prostřednictvím sdílení osobních příběhů a informací přispívat k vyšší vzájemné mezilidské toleranci a k soužití bez násilí a nenávisti vůči různým skupinám obyvatel.

Novou scénu lze v současnosti vnímat nejen jako umělecký prostor, určený zejména pro experimentální a současnou uměleckou tvorbu, ale také jako místo setkávání především mladých lidí, jako prostor otevřený veřejným diskuzím a názorové toleranci, jako místo, kde se pomocí argumentace a kritického rozumu bojuje proti předsudkům a stereotypům. Lepší prostor, než centrum moderního dramatického umění, si tedy jako HateFree zónu snad ani nelze představit.

Autor: Kristýna Klimešová, Foto: HateFree