29.06.2013

Úspěch Činohry Národního divadla v Petrohradu

Činohra Národního divadla hostovala v květnu v Alexandrijském divadle v Petrohradu s inscenací hry Elfriede Jelinekové „Co se stalo, když Nora opustila manžela“, kterou režíroval umělecký šéf Činohry Michal Dočekal. Petrohradský festival se odehrál již po sedmé a jeho dramaturgickou ambicí je předvést nejzajímavější inscenace předních evropských scén.

Prosadit se na mezinárodních festivalech není zdaleka až tak jednoduché. Samotná účast na nich je záležitost prestižní. Hlavně proto, jak napsal jeden český kritik, že na mezinárodním poli se dobře pozná, zdali tam ta která inscenace svou kvalitou patří nebo ne. To, co bylo chváleno doma, nemusí v mezinárodním kontextu obstát. Domácí přízeň kritiky, podléhající také módám i předpojatostem- tak už to chodí a nejen v Čechách- za hranicemi prostě neplatí. Buď prostě přesvědčíte, a pak můžete očekávat pozvání na další festivaly, a nebo vás bude výběr jejich organizátorů do budoucna míjet.

Činohře ND se v posledních dvou letech podařilo prosadit se opakovaně na mezinárodních festivalech a to hned s několika inscenacemi, zahraničnímu publiku se představily ještě následující inscenace „ Věc Makropulos“ v režii Roberta Wilsona, „Čekání na Godota“ a „Figarova svatba“ obě v režii uměleckého šéfa Michala Dočekala, „Blackbird“ v režii Jiřího Pokorného. Hráli jsme V Soulu, Sarajevu, Varšavě, Bogotě, Neapoli, Cividale del Friuli, Petrohradě, Cluji, a připojme i Bratislavu, i když tam to vnímáme jako doma.
Inscenace „Co se stalo, když Nora opustila manžela“ hostovala v zahraničí opakovaně, zatím čtyřikrát. Na podzim se chystá účast na festivalu v Moskvě. Za zvláštním zmínku stojí účinkování na největším a patrně i nejprestižnějším divadelním festivalu světa v jihoamerické Bogotě. Pro herce inscenace bylo naprosto nevšedním zážitkem neobyčejně vstřícně vnímající publikum. Připomeňme, že sledovali inscenaci hry pokládanou teoretiky za intelektuálně náročnou. Nadšený ohlas mnohatisícového publika zažili herci dokonce v šesti reprízách.
Na festival do Petrohradu se tato inscenace dostala po úspěšném hostování ve Varšavě. I to něco znamená - byli jsme potěšeni, že jsme se nemuseli chválit sami, že nás doporučili zcela nezávislí zahraniční kolegové. V nově renovovaném divadle, majícím status dříve carského, nyní národního divadla jsme sehráli dvě představení. A diváci a kritika i tentokrát inscenaci ocenili. Citujme alespoň útržkovitě:

„České divadlo se poprvé účastní Alexandrijského festivalu. Zvolená inscenace představuje tímto debutem skvěle českou školu.“
„Inscenace hry nositelky Nobelovy ceny za literaturu Elfriede Jelinek se stala v mnohém vizitkou tohoto divadla.“
„Roli Nory ztvárňuje vynikající česká herečka Kateřina Winterová. Celý herecký tým působí neobyčejně jednolitě v davových scénách i ostře individualizovaně v dialozích a monolozích.“
„ Silný zážitek vyvolává ženský chór svazující vyprávění a posilující jej každým výstupem. „Co se stalo, když Nora opustila manžela“ – působivá inscenace, která může zaujmout různorodé publikum.“
„Režisér Michal Dočekal text obohatil o brechtovské songy, charaktery hlavních figur vede v duchu německého expresionismu v určitých momentech směřující k bufonádě někdy k sarkastické tragice. Proměny v Nořině životě jsou zobrazeny ostrým střihovým herectvím, což také odkazuje k expresionismu.“
„Udivující je jemnost scénických vtipů ....odvážné scény v duchu sado maso jsou řešeny velmi decentně, například Helmer se převaluje po scéně, zatímco Nora s nenávistí vymačkává citron. Jednoduchá alegorie, ale vystavěná a sehraná s takovou energií, že asociuje divadlo Kabuki.“
„Skvěle hrají Igor Bareš (Helmer) a Vladislav Beneš (konsul Weygang). První vnitřně slabý a naprosto neschopný, ale budící dojem úspěšného a silného jedince. Druhý, chladný podnikavec, který čas od času předstírá lásku nebo starost o bližní, což činí díky mistrovskému hereckému talentu. Neméně skvěla je Kateřina Winterová (Nora), zpočátku hrající nezávislou ženu, poté do sebe zamilovanou slepici, potom zamilovanou slepici, hračku Weyganga, vášnivě nenávidící bývalého muže, mezitím téměř opuštěnou milenku a nakonec opuštěnou zlou duši.“
„Výrazné přehodnocení klasiky s velkolepým týmem inscenátorů a herců.“

Autor: Daria Ullrichová, Foto: Tomáš Studnička