10.06.2015

Třetí fáze restaurování lunet dokončena

Skončila třetí etapa restaurování lunet z cyklu Vlast a nástropního triptychu Umění – Vzkříšení umění. Restaurování lunet se i tentokrát uskutečnilo za plného divadelního provozu, který nijak nenarušilo. Naopak bylo možné poznat lunety zblízka díky mimořádným prohlídkám a výtvarným workshopům. Restaurování bylo umožněno díky finančnímu daru podnikatelky, filantropky a mecenášky ND, prof. Dr. Dadji Altenburg-Kohl.

Reportáž České televize o dokončení restaurování malířské výzdoby ve foyeru Národního divadla najdete zde.