16.06.2016

PIŠ HRY! Kurz tvůrčího psaní pro začínající i pokročilejší dramatiky

Kurz nabízí seznámení s různými možnými přístupy a technikami psaní divadelních her, dále práci na rozvoji vlastní tvorby, hledání vlastního způsobu psaní, vlastních témat.

V neposlední řadě nabízí nácvik práce se zpětnou vazbou, což je, vzhledem ke kolektivní povaze toho, jak z psaného textu vzniká inscenace, velmi důležitá součást výbavy každého dramatika.

Kurzy se budou konat v průběhu čtyř měsíců – od října 2016 do ledna 2017 jednou za čtrnáct dní, pravidelně ve všední den od 18.00 do 21.00, vždy v Provozní budově ND. Celkem půjde o 6 až 7 tříhodinových setkání.

Témata jednotlivých setkání jsou Dialog/Jazyk/ Postava/Situace/Příběh/Téma.

Mezi jednotlivými setkáními budou účastníci kurzu na zadaných úkolech pracovat doma. Předpokládáme psaní na PC a možnost pracovat s diktafonem.

Mimo pevný čas kurzu je také možné individuálně konzultovat již napsané texty. Dílčí výsledky kurzu budou veřejně prezentovány v rámci mimořádné akce ND.

V ceně kurzu (6000 Kč) je vstupné na dvě představení Národního divadla s následnou tematickou diskusí. Půjde o inscenace Zemětřesení v Londýně (diskuse s dramaturgem Janem Tošovským) a Dotkni se vesmíru a pokračuj (diskuse s autorem René Levínským).

Podmínky, na základě nichž budou adepti vybráni (počet účastníků je limitován): Zaslání dialogu (nebo dramatické situace) o rozsahu 3 až 5 stran + informace o sobě (věk, profese, od kdy píšu, jaké divadlo mě zajímá, v čem se chci posunout) do 31. 7. 2016 na email: tvurcipsani@narodni-divadlo.cz

Lektor: MgA. Markéta Bidlasová

Dramaturgyně, dramatička a scenáristka. Přes dvacet let pracuje v pražských i mimopražských divadlech. Vedle dramatizací, dramatických pohádek a montáží píše především hry (za text Pastička získala 2. cenu Nadace Alfréda Radoka za nejlepší českou hru roku 1995) a televizní a filmové scénáře (za scénář k filmu Jako nikdy získala Cenu Trilobit společnosti Fites a byla nominována na Cenu české filmové kritiky a také Výroční cenu České filmové a televizní akademie Český lev 2013).

Autor: MgA. Markéta Bidlasová, Foto: Hana Smejkalová