25.06.2016

Dopolední Nefňuka The Tap Tap pro školy

Národní divadlo a kapela The Tap Tap připravili ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy speciální předprázdninovou nabídku vstupenek na jediné dopolední představení Nefňuky na Nové scéně Národního divadla. Vybrané školy tak mohou pro své žáky zajistit zdarma návštěvu tohoto unikátního projektu, na jehož vzniku se podíleli herci a hudebníci s různými handicapy.

Nefňuka aneb (aneb podivuhodná dobrodružství Kristla Špána na souši i na moři) je představení o chlapci, který se narodil bez rukou a nohou. Díky své odvaze, znalostem a vytrvalosti však dosáhne velkých úspěchů a splní si svůj sen – šťastně se zamiluje a stane se ředitelem vlastního cirkusu. Mottem přestavení, inspirovaného knižní předlohou francouzských autorů Freda Bernarda a Francoise Roca, je, že opravdu prohrává jenom ten, kdo všechno vzdává předem.

Větších i menších rolí v inscenaci se zhostili členové kapely The Tap Tap. V rámci scénografie jsou navíc zapojeny i elektrické vozíky čtyř členů kapely, které slouží jako silné stroje, pohybující scénickými loutkami a kulisami. Originální scénickou hudbu od Jaroslava Svobody hrají The Tap Tap živě přímo na jevišti. Unikátnost projektu tkví zejména v míře zapojení herců a hudebníků s různými handicapy.

Díky spolupráci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s vedením Národního divadla a kapelou The Tap Tap mohou vybrané školy využít možnosti získat pro své žáky zdarma vstupenky na jediné dopolední představení, které proběhne 27. 6. od 10:00 na Nové scéně Národního divadla.
Smyslem této aktivity je seznámit především mladší žáky s originální a velmi pečlivě připravenou kulturní aktivitou, na jejímž vzniku a realizaci se podílí tým mladých lidí s různými druhy a stupni postižení, a současně jim umožnit nahlédnout do prestižní kulturní instituce, jež se na takovýchto významných a obohacujících projektech podílí. Smysl této akce vystihuje a je v souladu představou ministryně Kateřiny Valachové o významu školy a prostředí, které děti připravuje na život.

Pro žáky, kteří Nefňuku navštíví, je navíc připravena výtvarná soutěž, které se mohou zúčastnit všichni, kteří po zhlédnutí představení nakreslí obrázek, jak se jim návštěva divadla a Nefňuka líbil. Nejlepší díla tvůrci představení ocení a vystaví v Národním divadle a v prostorách MŠMT.

Foto: Marie Tučková