22.05.2014

TVŮRČÍ DÍLNY K INSCENACI Josef a Karel Čapkové ZE ŽIVOTA HMYZU

Slavná alegorická moralita bratří Čapků, příběh Tuláka, kterého omrzí lidé a rozhodne se na ně dívat jako na hmyz a pozoruje efemérní a povrchní život Motýlů, kořistnické a sobecké Chrobáky, Cvrčky a Lumky a nakonec bojovné a ve strašlivém životním tempu houfně hynoucí Mravence.
Národní divadlo svým divákům nabízí možnost ponořit se do témat inscenace buď ještě před anebo po jejím zhlédnutí. Tvůrčí dílny přiblíží dramatické dílo „na vlastní kůži“, nastíní jeho inscenační historii i možnosti současného pojetí.
V nabídce jsou tyto bezplatné dílny a programy:

HMYZ POD LUPOU – tvůrči dilna pro středoškoláky
Jaký pohled měli na „hmyz“ bratři Čapkové? Jaký má současný režisér D. Špinar? A jak se obojí dotýká dnešního mladého publika? Struktura dílny a její aktivity jsou uspořádány tak, aby studentům umožnily zaujmout aktivní postoj k tématům a obsahu inscenace. Zásadní je přitom podpora vnímání a reflexe dramatického umění jako svébytného uměleckého projevu. Vlastní výklad dramatických postav a přesah do reálného života, hra v roli, improvizace, diskuze k tématům a reflexe zažitého. Vedle bezprostřední herní zkušenosti je důležitou rovinou přiblížení možností scénického zpracování ve všech jeho složkách. Účastníci se seznámí i s prací některých uměleckých profesí, např. scénografa, dramaturga, kostýmního návrháře, režiséra i herce. Tvůrčí dílna chce podnítit mladé publikum k aktivnímu a kritickému diváckému postoji, a umožnit tak vrstevnatější divadelní zážitek z inscenace ND. Po absolvování dílny následuje společná návštěva představení ve vybraném termínu a možnost setkání/diskuse s tvůrci inscenace.

Pro koho? Pro studenty 1.–4. ročníků SŠ a skupiny mládeže ve věku 15–19 let
Na jak dlouho? Dílna trvá cca 3 hodiny s přestávkou
Za kolik? Dílna je v ceně vstupenky na představení

TAHAK – program pro učitele a pedagogy SŠ
Program umožňuje náhled do obsahu a struktury tvůrčí dílny pro studenty SŠ „Hmyz pod lupou“ tak, aby si učitelé dokázali představit a částečně i sami zažili to, co „jejich“ studenty během dílny čeká. Účastníci obdrží pracovní listy jako inspiraci pro přípravu na návštěvu divadelní inscenace Ze života hmyzu. Národní divadlo se záměrně obrací na pedagogy ve snaze navázat užší partnerskou spolupráci se školami.

Pro koho? Pro pedagogy SŠ
Na jak dlouho? 1 hod. (v den představení)
Za kolik? Dílna je v ceně vstupenky na představení

SPOLU „DO NÁRODA“ – mezigenerační setkávání
Tato tvůrčí dílna je speciálně určená pro společnou návštěvu divadla středoškoláků a jejich rodičů či prarodičů. Přitom nehraje roli, kdo přivede koho. Jaký je svět z pohledu Chrobáka či rodící se Kukly? Jaký z pohledu dnešního dospělého? A jak se k tomu staví mladý divák? Dílna hravým způsobem reflektuje hlavní témata inscenace Ze života hmyzu v režii D. Špinara a vybízí k mezigeneračnímu setkání nad divadelním uměním.

Pro koho? dospívající diváci a jejich rodiče/prarodiče (1+1, věk od 15let)
Na jak dlouho? 1 hod. po skončení odpoledního představení
Za kolik? Dílna je v ceně vstupenky na představení

Koncept a realizace dílen: Daniela von Vorst

MgA. Daniela von Vorst – je divadelní lektorka a umělecká vedoucí divadelních projektů v ČR a Německu. Po studiu herectví na Státní konzervatoři v Praze vystudovala obor Dramatická výchova na JAMU v Brně (Ateliér Divadlo a výchova) a DAMU v Praze (Katedra výchovné dramatiky). Absolvovala stáž na Universität der Künste v Berlíně (obor Divadlení pedagogika) a praktikum v lektorském oddělení Maxim Gorki Theater Berlin. Inspiraci z německého prostředí praktikovala jako vedoucí workshopů a divadelní lektorka zejména v Ateliéru Švandova divadla v Praze, kde působila v letech 2006 – 2010. Je spoluzakladatelkou platformy pro studentské divadlo OLDstars, kde působila od roku 2001 jako režisérka a vedoucí souborů. V kooperaci s MŠMT organizuje česko-německé kulturní projekty pro mládež. Od roku 2012 úzce spolupracuje na projektu TUSCH (Theater Und SCHule) v Hamburku a zabývá se evaluací spolupráce divadel a škol.

Přihlášky a další informace na emailu cinohra@narodni-divadlo.cz