7.09.2014

Co se chystá k výročí 25 let od Sametové revoluce

Na podzim uplyne 25 let od sametové revoluce. Národní divadlo si samozřejmě toto výročí bude připomínat, a to nejenom dne 17. listopadu, kdy se uskuteční premiéra činohry Po sametu, ale i dalšími projekty v průběhu všech posledních tří měsíců roku 2014.

Jednou z doprovodných akcí bude výstava na piazzetě Národního divadla, která představí všechny projekty – Paralelní životy, premiéru Po sametu či poloscénické uvedení opery Nová země – a formou dobových dokumentů připomene postavení divadel v revolučním roce 1989, především pak Národního divadla.

V pondělí 29. září v 16 hodin pak plánujeme ve foyeru Nové scény besedu historika Vladimíra Kučery
a jeho hostů na téma Takové obyčejné soužití (s StB). Od 50. let se v Čechách měnily pozice i metody státní „politické“ policie – od úlohy složky řízené po všemocnou řídící, na stupnici brachiálního násilí k psychologickému nátlaku a vydírání. Ovšem ve všech jejích rolích i při všech jejích způsobech většina lidí vnímala působení StB – pohybující se mnohdy za hranicí zákona – jako přirozenou součást života. Byli jsme na to jaksi zvyklí. To je asi největší zrůdnost minulého režimu: to jak naučil své poddané ohnout hřbet a mlčet, když se jim po něm šlape. StB toho byla symbolem nejzřetelnějším.

Beseda o struktuře StB a jejím působení v 50. letech i v normalizaci se koná v souvislosti s představením opery Aleše Březiny o zavraždění faráře Josefa Toufara a zúčastní se jí i tvůrci inscenace.