26.01.2015

AUDIENCE U KRÁLOVNY ve Stavovském divadle

Její Veličenstvo Alžběta II., královna Spojeného království a dalších dominií britské koruny, je hlavní postavou této nové anglické hry. Je to trochu překvapující, ale nikoliv neobvyklé, podíváme-li se na dějiny dramatu Spojeného království. Král, královský princip, jedinec a moc tu jsou častými náměty. Pochopitelně, že v našem případě nejde o nějakou tu krvavou historii alžbětinského typu. Nicméně o problémech moci je tato hra také.

Každé úterý v 18.30 přijímá královna Alžběta II. premiéra vlády v Buckinghamském paláci k rozhovoru, v němž jí prokáže laskavost a seznámí ji s politickým děním, jak v zemi, tak ve světě. Svěří své královně všechny momentální problémy svého úřadu a někdy i své osobní. A právě tyto konzultace jsou námětem hry, která je svým způsobem, zejména pro nás, nejen pohádkou o monarchii v moderním světě, ale také divadlem o každodenní politice a politicích obecně. Politika se svými záludnostmi je zde konfrontována s jistým nadčasovým archaickým principem kontroly demokratické vlády. Ne, nejde tu o oslavu monarchie, byť vedle mnoha britských premiérů je hlavní a velmi osamělou hrdinkou právě Alžběta II. Jde o pohled na tíži politiky i známých politických událostí od padesátých let minulého století dodnes z jiného úhlu. Z úhlu, který neznáme.

Scenárista a dramatik Peter Morgan svoji látku zpracovává s respektem ke koruně i svým historickým premiérům, ale s velkou dávkou nadhledu a neodmyslitelného humoru i ironie. O jeho hře se nedá říci, že je komedií, ale často do této polohy vklouzne, s přirozeností, která svědčí o věrohodnosti takových momentů.

Protože Alžběta II. vládne již velmi, velmi dlouho, setkáme se zde s premiéry a jednou premiérkou počínaje sirem Winstonem Churchilem a konče Davidem Cameronem. Ne, nechť se nikdo nebojí, nebudou úplně všichni. Řekněme většina. Věříme, že vás naše Audience u královny v režii známé filmové i divadelní režisérky Alice Nellis plně uchvátí.

Foto: Hana Smejkalová