12.03.2015

AUDIENCE U KRÁLOVNY - My a Alžběta II.

Právě připravujeme inscenaci AUDIENCE U KRÁLOVNY. Z titulu vyplývá, že jde o Alžbětu, současnou panovnici britské monarchie. Jedna z mnoha otázek, které nám při studiu vyvstávají, je, jak přistoupit k portrétu královny, která dosud žije, a tedy, at’ mi Její Veličenstvo odpustí, je nám poměrně na dosah živá předloha této velké dámy.

Existuje velice moc videí, která jsem si já osobně zpočátku pouštěla na internetu, žasla jsem, kolik všemožných informací z britského královského dvora je dnes přístupno veřejnosti celého světa – jak současných portrétů a projevů, tak krásných fotografií z královnina mládí a samozřejmě všech dalších etap jejího života. Jakmile jsme se sešly s Alicí Nellis, byla jsem, díky Bohu, touhle mě moc milou a obdivovanou režisérkou, zbavena snahy pokusit se vším svým napodobovacím talentem kopírovat Bětuščiny (jak říká náš dramaturg Martin Urban) vnější rysy, ve snaze se i takhle zavděčit této krásně napsané divadelní postavě.

Královna mi snad promine, že jsem ji poctila titulem „Divadelní postava“, a tuším, že tento svůj „titul“ už před časem musela prominout autoru hry Peteru Morganovi, a tím se její prominutí, jak jistě věděla, protože je to stále velmi bystrá žena, automaticky vztáhlo na všechny realizátory hry po celém světě.

Audience u královny velmi vtipně a dojemně a moudře zachycuje rozhovory Jejího Veličenstva s britskými premiéry. (Alžběta říká: moji premiéři…) Zatím mě velmi těší a baví práce s Alicí Nellis a se všemi báječnými kolegy, kteří vstupují se svými hezkými chlapskými dušemi do postav Alžbětiných premiérů a jejího komorníka. A – mám prý také jedinou povinnost, řekla Alice, dodat podobě anglické královny duši české herečky.

Tak se na vás těšíme ve Stavovském divadle!

Autor: Iva Janžurová, Foto: Martin Špelda